miljöpolicy

Miljöpolicy

Skultuna Brukshotell AB driver hotell-, restaurang- och konferensanläggning i Skultuna. Verksamheten ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det de gör utifrån dess miljöpåverkan. Företagets Miljöpolicy är i linje med ISO 14001:2015.

 

Våra mål ska därför:

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av deras resurser inom företaget.

Miljöorganisation

Från och med år 2019 drivs miljöfrågorna av en särskild miljöansvarig, Leena Haugli, Delägare. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med deras leverantörer. Verksamhetens miljöarbete, som inleddes redan 2018 omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget.

 

För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av deras kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med deras verksamhetsutveckling.

 

Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan de hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

 

Handlingsplan

 

Skultuna Brukshotell AB har upprättat en handlingsplan utifrån deras målsättning.

 

Handlingsplanen omfattar följande:

 • Källsortering av avfall: Källsorterar deras avfall och lämnar papper för återvinning.
 • Energisparåtgärder: Öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt. Förminska energi- och vattenförbrukningen med ”Hjälp oss att rädda vår planet” skylt där ingen onödig städning behöver förekomma.
 • Miljöanpassade inköp
  • Miljökrav på våra produkter och tjänster: Verksamheten strävar att ta bort produkter och tjänster ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.
  • Miljökrav på våra leverantörer: Företaget försöker påverka deras huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.  
  • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer: Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras deras kunder om deras fortlöpande miljöarbete. Med verksamhetens leverantörer har de en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.
  • Matsvinn: Notera och analysera företagets och kundernas matsvinn vid varje måltid.

För mer information om vår miljöpolicy eller vårt miljöledarsystem, vänligen kontakta Leena Haugli på [email protected]

 

Följ vårt nyhetsbrev


You are now subscribed